Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Intranet s.r.o., se sídlem          Sokolovská 10, 040 11 Košice, IČ: 46489827, DIČ: 2820015418, zapsaná do Obchodního rejstříku          Okresního soudu Košice, oddíl Sro, vložka číslo: 29009 / V a našich zákazníků, které          vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Intranet s.r.o. jako          prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu a předmětem          kterých je nákup zboží přes internetový obchod umístěny na internetové          stránce www.puzzlemania.cz.

Registrace zákazníka

Registrace není podmínkou avšak zaregistrováním získáte:

  • nakupování se slevami
  • informace o stavu vyřizování Vašich objednávek
  • prehľad všetkých doteraz kúpených produktov

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Pro objednání zboží je nutné kliknout na tlačítko "Do košíku" a produkt          se následně vloží do nákupního košíku. Pak se budete moci rozhodnout, zda chcete nákup uzavřít          (Vyplníte připravený formulář) nebo pokračovat v nakupování.          Po odeslání Vaší          objednávky Vám na vámi zadanou emailovou adresu zašleme          potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo          objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady doručení (poštovné), způsob          platby, údaje o místě, kde má být zboží          dodaný, údaje o prodávajícím, případně další informace. doručením potvrzujícího          e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.          Vaše objednávka bude zároveň          archivována v sekci Moje Účet, do které budete mít přístup jen Vy po přihlášení.

Ceny

Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny jako konečné. nezahrnují však          cenu dodání zboží. Pokud některý jiní obchod nabízí dané zboží v nižší ceně a zákazník nás          na tuto skutečnost upozorní, cenu zboží upravíme.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je uvedena u každého zboží. V případě pokud daný zboží máme skladem odesíláme          ho do 24 hodin od doručení objednávky. V případě pokud zboží skladem nemáme tak zboží odesíláme      do 7 pracovních dnů od doručení objednávky.

Zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že není možné dodat      všechno objednané zboží v dohodnutém termínu. O této situaci uvědomíme zákazníka v co      možná nejkratším čase a oznámíme mu předpokládaný termín dodání zboží nebo mu navrhneme      dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte      právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části Vám budou finanční      prostředky vráceny do 14 dnů na vámi určený bankovní účet.

Objednávky vyřizujeme průběžně každý den.

Místo a způsob dodání zboží

Závazek dodat zboží je splněn předáním zboží zákazníkovi resp. oprávněné osobě      uvedené v objednávce nebo jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě. zboží posíláme      Slovenské poštou formou balíku nebo balíkové dobírky. K dodací lhůtě třeba      proto připočítat běžně 1-3 pracovní dny, které      trvá doručení zboží k Vám Slovensku poštou, případně 1 pracovní den pro doručení      kurýrní službou. Zboží si po vytvoření      internetové objednávky můžete vyzvednout přímo v Košicích. V tomto případě      je třeba nás kontaktovat pro dohodnutí času vyzvednutí zboží.

O tom, že Vaše objednávka byla předána přepravci nebo je připravena k osobnímu      odběr, Vás budeme informovat e-mailem. Pokud Vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dnů po našem emailu      resp., kontaktujte prosím svou dodávací poštu i nás. Bližší informace o Vašem      balíku a možných důvodech nedoručení Vám po prověření následně poskytneme e-mailem. Aktuální      stav vyřizování Vaší objednávky si můžete kdykoliv podívat v sekci Moje Účet.

Zákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně nebo zajistit jeho      převzetí. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je      zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Spolu se zbožím obdrží      zákazník účetní doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list.

Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v      dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si      zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy      odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné      související se zpětným zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

Neodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (Slovenská pošta, kurýr)      nebo nesprávně udanou adresou příjemce. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží      jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází      na zákazníka stejně nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení.

Při převzetí zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen      obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě      viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.

Způsob platby

Platbu je možné uskutečnit v hotovosti nebo dobírkou.

V každé zásilce je přiložena faktura - daňový doklad, která zároveň slouží jako      záruční list (pokud jste si nepřáli jinak). Pokud doklad chybí, prosíme informuje nás co nejdříve      telefonicky nebo e-mailem.

Poštovné a jiné poplatky

K uvedeným cenám zboží připočítáváme následující poštovné podle způsobu a adresy dodání.      Kompletní podmínky poštovného si můžete prohlédnout v sekci doprava.

Jiné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platí pro odeslání balíků v rámci      Slovenska. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě Vašeho      přání vám může být účtováno poštovné za každou zásilku samostatně. Viz      podrobné podmínky poštovného.

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba      24 měsíců, která      začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není      uvedeno jinak.

Naše firma odpovídá zákazníkovi za:

  • dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky          zákazníkům, pokud došlo k akceptaci objednávky
  • odeslání zboží bez vad
  • dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k jejímu akceptaci          přiložení daňového dokladu (faktura), pokud si zákazník nepřál jinak.

Naše firma nenese odpovědnost za:

  • opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta)
  • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
  • Poškození zaviněné doručovatelem (pošta); viditelně poškozen      zboží (poškozený obal balíku a pod.) nepřebírejte!

Stornování objednávky

Pokud si přejete zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás      prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo vaší objednávky. Pokud již byla Vaše      objednávka zaplacena, peníze Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů na účet, ze kterého      jste zaplatili.

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud Vám ho nebudeme      schopni dodat z důvodu nedostupnosti (vyprodání zásob nebo stažení z nabídky) nebo      pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nejsme schopni dodat zboží v dohodnuté lhůtě      nebo ceně, a / nebo zajištění zboží by nám způsobilo nepřiměřené obtíže a nepřiměřené      výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží, pokud se s Vámi nedohodneme na náhradním      plnění. O stornování objednávky Vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.      V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny      do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

Reklamování zboží a odstoupení od smlouvy

Bližší informace a přesné podmínky viz Reklamační řád a odstoupení od smlouvy.      Osobní údaje, jejich zpracovávání a ochrana.

Osobní údaje, jejich zpracovávání a ochrana

Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracování      a ochraně najdete v části Ochrana soukromí a osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí      kupní smlouvy uzavřené mezi společností Intranet s.r.o. a jejím zákazníkům, a jsou      pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit      ustanoveními kupní smlouvy (tj závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně      individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních      podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost      před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními      ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Společnost Intranet s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto      všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek      nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.puzzlemania.cz. právní      vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami      účinnými v době závazné objednávky zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.08.2014.

© Intranet s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití obsahu -      částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek      jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení od      Intranet s.r.o. zakázáno.