Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Intranet s.r.o., se sídlem Čapajevova 8, 040 11 Košice, IČ: 46489827, DIČ: 2820015418, zapsaná do Obchodního rejstříku Mestského soudu Košice, oddíl Sro, vložka číslo: 29009 / V a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Intranet s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu a předmětem kterých je nákup zboží přes internetový obchod umístěny na internetové stránce www.puzzlemania.cz.

Registrace zákazníka

Registrace není podmínkou avšak zaregistrováním získáte:

  • nakupování se slevami
  • informace o stavu vyřizování Vašich objednávek
  • prehľad všetkých doteraz kúpených produktov

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Pro objednání zboží je nutné kliknout na tlačítko "Do košíku" a produkt se následně vloží do nákupního košíku. Pak se budete moci rozhodnout, zda chcete nákup uzavřít (Vyplníte připravený formulář) nebo pokračovat v nakupování. Po odeslání Vaší objednávky Vám na vámi zadanou emailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady doručení (poštovné), způsob platby, údaje o místě, kde má být zboží dodaný, údaje o prodávajícím, případně další informace. doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Vaše objednávka bude zároveň archivována v sekci Moje Účet, do které budete mít přístup jen Vy po přihlášení.

Ceny

Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny jako konečné. nezahrnují však cenu dodání zboží. Pokud některý jiní obchod nabízí dané zboží v nižší ceně a zákazník nás na tuto skutečnost upozorní, cenu zboží upravíme.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je uvedena u každého zboží. V případě pokud daný zboží máme skladem odesíláme ho do 24 hodin od doručení objednávky. V případě pokud zboží skladem nemáme tak zboží odesíláme do 7 pracovních dnů od doručení objednávky.

Zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že není možné dodat všechno objednané zboží v dohodnutém termínu. O této situaci uvědomíme zákazníka v co možná nejkratším čase a oznámíme mu předpokládaný termín dodání zboží nebo mu navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části Vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na vámi určený bankovní účet.

Objednávky vyřizujeme průběžně každý den.

Místo a způsob dodání zboží

Závazek dodat zboží je splněn předáním zboží zákazníkovi resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce nebo jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě. zboží posíláme Slovenské poštou formou balíku nebo balíkové dobírky. K dodací lhůtě třeba proto připočítat běžně 1-3 pracovní dny, které trvá doručení zboží k Vám Slovensku poštou, případně 1 pracovní den pro doručení kurýrní službou. Zboží si po vytvoření internetové objednávky můžete vyzvednout přímo v Košicích. V tomto případě je třeba nás kontaktovat pro dohodnutí času vyzvednutí zboží.

O tom, že Vaše objednávka byla předána přepravci nebo je připravena k osobnímu odběr, Vás budeme informovat e-mailem. Pokud Vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dnů po našem emailu resp., kontaktujte prosím svou dodávací poštu i nás. Bližší informace o Vašem balíku a možných důvodech nedoručení Vám po prověření následně poskytneme e-mailem. Aktuální stav vyřizování Vaší objednávky si můžete kdykoliv podívat v sekci Moje Účet.

Zákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně nebo zajistit jeho převzetí. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Spolu se zbožím obdrží zákazník účetní doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list.

Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné související se zpětným zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

Neodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (Slovenská pošta, kurýr) nebo nesprávně udanou adresou příjemce. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka stejně nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení.

Při převzetí zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.

Způsob platby

Platbu je možné uskutečnit v hotovosti nebo dobírkou.

V každé zásilce je přiložena faktura - daňový doklad, která zároveň slouží jako záruční list (pokud jste si nepřáli jinak). Pokud doklad chybí, prosíme informuje nás co nejdříve telefonicky nebo e-mailem.

Poštovné a jiné poplatky

K uvedeným cenám zboží připočítáváme následující poštovné podle způsobu a adresy dodání. Kompletní podmínky poštovného si můžete prohlédnout v sekci doprava.

Jiné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platí pro odeslání balíků v rámci Slovenska. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě Vašeho přání vám může být účtováno poštovné za každou zásilku samostatně. Viz podrobné podmínky poštovného.

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není uvedeno jinak.

Naše firma odpovídá zákazníkovi za:

  • dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkům, pokud došlo k akceptaci objednávky
  • odeslání zboží bez vad
  • dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k jejímu akceptaci přiložení daňového dokladu (faktura), pokud si zákazník nepřál jinak.

Naše firma nenese odpovědnost za:

  • opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta)
  • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
  • Poškození zaviněné doručovatelem (pošta); viditelně poškozen zboží (poškozený obal balíku a pod.) nepřebírejte!

Stornování objednávky

Pokud si přejete zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo vaší objednávky. Pokud již byla Vaše objednávka zaplacena, peníze Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů na účet, ze kterého jste zaplatili.

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud Vám ho nebudeme schopni dodat z důvodu nedostupnosti (vyprodání zásob nebo stažení z nabídky) nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nejsme schopni dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně, a / nebo zajištění zboží by nám způsobilo nepřiměřené obtíže a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží, pokud se s Vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky Vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

Reklamování zboží a odstoupení od smlouvy

Bližší informace a přesné podmínky viz Reklamační řád a odstoupení od smlouvy. Osobní údaje, jejich zpracovávání a ochrana.

Osobní údaje, jejich zpracovávání a ochrana

Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracování a ochraně najdete v části Ochrana soukromí a osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Intranet s.r.o. a jejím zákazníkům, a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Společnost Intranet s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.puzzlemania.cz. právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době závazné objednávky zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.08.2014.

© Intranet s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití obsahu - částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení od Intranet s.r.o. zakázáno.